FB pinterest email

25 lipca 2013

Becikowe 2013

Można się w tym temacie nieźle zakręcic, dlatego mała ściąga dla zainteresowanych:
Becikowe to jednorazowa zapomoga – 1000 zł, które otrzymuje matka, ojciec lub opiekun prawny z tytułu urodzenia dziecka (w przypadku np. bliźniąt rodzic na każde otrzymuje becikowe).

Od 1 stycznia 2013 roku zmieniają się zasady przyznawania becikowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych będą mogły otrzymać je tylko rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osoby nie przekracza kwoty 1922 zł miesięcznie.

Jakie dokumenty należy przygotować by otrzymać becikowe?

- wniosek o przyznanie becikowego

- zaświadczenie lekarskie matki dziecka, że matka zgłosiła się do lekarza ginekologa nie później jak w 10 tygodniu ciąży i pozostawała pod opieką lekarską przez cały okres ciąży

- oświadczenie, że drugi z rodziców nie otrzymał becikowego

- oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (lub: dokument potwierdzający uzyskanie lub utratę dochodu, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – jeśli o wsparcie ubiega się osoba będąca właścicielem takiego gospodarstwa)

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

- kopię dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie

Najlepiej będzie jak przed przygotowaniem dokumentów zadzwonicie do odpowiedniej placówki (urząd dzielnicy, gminy itd) w miejscu zamieszkania i dopytajcie jakie dokumenty są wymagane. Z doświadczenia wiem, że co urząd to inne papiery trzeba składać.

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

UWAGA! Becikowego nie uwzględniamy w rozliczeniach PIT. Jest ono zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A jeszcze kilka lat temu wystarczył skrócony akt urodzenia dziecka, dowód osobisty, zaświadczenie od ginekologa/położnej i oświadczenie o wcześniejszym nie pobraniu becikowego. Sama sobie współczuję kolekcjonowania tych dokumentów.


Informacje o potrzebnych dokumentach zaczerpnęłam od Mamy z bloga niejedno.pl i którą przepraszam najmocniej za wcześniejszy brak linka.


pozdrawiam serdecznie
~ Mama Marta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...